Organizace zahájení šk. roku 1. 9. 2021

Zahájení: 8:00 v kmenových třídách
1.A č.d.13 1.patro
1.B č.d.013 přízemí

Doprovod: max. 2 osoby na žáka se zakrytím dýchacích cest.

První informativní schůzka pro rodiče 1. 9. 2021: cca od 8:45 – 9:15.

Školní družina: od 1.9.2021 od 8:45.

Další informace:

  • děti ani rodiče nemusí první den vstupovat v přezuvkách
  • bude nutné vyplnit zápisový lístek do školní družiny
  • zabezpečit si stravování ve školní jídelně do 31.8.2021 na

Tel: 354 673 266