Plán práce červen

                          

1.Porady

13.6. závěrečná pedagogická rada od 14:00

30.6. závěrečná porada od 9:30 poté 10:00 hod focení pedagog. sboru

2.Akce DVU

dle plánu PC

3.Soutěže

Dle rozpisu PC

4.Další úkoly

–    2.6. ve čtvrtek 7:45 – 12:00 hod se dostaví třídní učitelé napočítat odměny pro své žáky – Den dětí

–   3.6. Den dětí – projekt „Environmentální výchova“ konec vyučování na 1.st 11:40,

     .na 2.st 12:00 – po úklidu

  • 8.6. MŠ Den dětí – zajistí Mgr. Hurtová ve spolupráci s 9.B (9.B má zkrácené vyučování do 11:40 hod)
  • 9.6. a 16.6. proběhne zápis ukrajinských dětí 14:00 hod – 17:00 hod
  • 15.6.vyhodnocení nejlepších sportovců AŠSK – radnice od 9:00 (Kopecký, Marinkov)
  • TU předají ŘŠ vysvědčení k podpisu nejpozději do 24.6.
  • 24.6. a 27.6. odevzdávání učebnic do skladu + úklidové práce

veškeré učebnice budou vybrány jednotlivými vyučujícími svého předmětu, a ti budou zodpovídat za kvalitu a úplnost učebnic.

  • 24. – 29.6.bude vyučování ukončeno na 1.st v 11:40 a na 2.st. ve 12:35 – TU zapíší na Edupage
  • 24.6. SZŠ VOŠ Cheb pořádá v areálu krajinky projekt „Cesta za zdravím“ od 10:00 – 8. a 9. ročníky
  • 28.6. uspořádáme cvičný poplach + pochodové cvičení – náplní bude ochrana člověka za mimořádných událostí
  • 29.6. závěrečná akademie + vyhodnocení nejlepších žáků školy 8:00 – 10:00 1.st

10:30 – 12:30 2.st

–   30.6.fotografování pedagogického sboru v 10:00

  • knihy pro nejlepší žáky zajistí Mgr. Mecnerová /Mgr. Habartová, ocenění pro nejlepší žáky vedení školy

–    TU provedou poučení žáků o BOZ na hlavní prázdniny

👍😉Děkuji za spolupráci😉👍

zapsala: Mgr. V.Khynychová