Důležité upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY HRADÍCÍ OBĚDY NA SLOŽENKU!

Od září 2022 se ruší platby na složenku!

Všechny platby pro stravu budou pouze formou TRVALÉHO PŘÍKAZU Z ÚČTU.

Zřiďte si proto trvalé příkazy s první platbou v srpnu a poslední v květnu školního roku. Přeplatky se posílají zpět na účet na konci školního roku.

Variabilní symbol  je přidělen a zůstává stejný po celou dobu docházky do jídelny.

1.-4. třída (7 – 10 let)   28Kč   trvalý příkaz na 580Kč

5.-8. třída (11 – 14 let) 29Kč   trvalý příkaz na 600Kč

Nad 15 let                      30Kč    trvalý příkaz na 630Kč

Platby za stravu na č. ú.  14137331/0100