Školní družina

Informace o školní družině

Pedagogické obsazení družiny: Hana Kuncová, Klára Taitlová, Lucie Svobodová, Matěj Voborník, Nikola Boháčková, Jitka Dušánková

Ráno otevřena: 6:30 – 8:00
Odpoledne otevřena: konec vyučování – 17:00

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Články ze školní družiny

Žádné články v této sekci.