EU – OPVVV

Realizace OPVVV

Od 1. 9. 2017 – do 31. 8. 2019 škola realizuje OP VVV s názvem „Podpora učitelů a žáků v oblasti inkluze, čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků“ s těmito aktivitami:

  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • tandemová výuka na ZŠ
  • klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem