Informace o školní jídelně

Vedoucí školní jídelny: Jitka Derflerová
E-mail: derflerova@1zscheb.eu
Telefon: 354 673 266
Vedoucí kuchařka: Jindřiška Forštíková

Výdej obědů: 11:45 – 13:45.
Jídelna otevřena: 11:45 – 14:00.

Základní oběd: polévka, hlavní jídlo, nápoj.
Ovoce, saláty, kompoty a dezerty jsou zařazovány průběžně dle finanční normy.

Porce masa v syrovém stavu:

1. stupeň: 70 g
2. stupeň: 80 g
15 let a více: 90 g
Zaměstnanci: 100 g

Cena oběda:

1. – 4. třída (7-10 let): 28 Kč příkaz na 580,-.
5. – 8. třída (11-14let): 29 Kč příkaz na 600,-.
Nad 15 let: 30,- příkaz na 630,-.
Zaměstnanci: 33,- příkaz na 690,-.

Bez stravovací karty se oběd nevydává.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Strava je určena k okamžité spotřebě.

Alergeny

Obiloviny (1), korýši (2), vejce (3), ryby (4), arašídy (5), sója (6), mléko (7), ořechy (8), celer (9), hořčice (10), sezam (11), oxid siřičitý (12), vlčí bob (13), měkkýši (14).

Informace o alergenech

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví nově povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá platnosti 13. 12. 2014.

Upozornění pro strávníky hradící obědy na složenku

Každý žák / žákyně si vyzvedne složenku na obědy v kanceláři školní jídelny od 15. – 20. každého měsíce na měsíc následující. To neplatí pro žáky 1. – 4. třídy. Uhrazení stravného po 28. v měsíci, musí žák / žákyně předložit vedoucí školní jídelny doklad o zaplacení!

Informace pro rodiče

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování pouze v době školního vyučování. (Vyhláška č. 463/2011Sb.)

V souladu s vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu školního roku.

Věkové skupiny:

7 – 10 let: 28 Kč.
11 – 14 let: 29 Kč.
15 – a více let: 30 Kč.

Ke stravování je nutné zakoupit čipovou kartu, cena karty je 35 Kč.

Způsob úhrady stravného:

Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu.

Platba na složenku:

Od 1. – 4. třídy dostávají žáci složenku do tříd
Od 5. – 9. třídy si musí žáci vyzvednout složenku v kanceláři ŠJ
(složenka musí být uhrazena nejpozději do 25. v měsíci)

Platba z běžného účtu:

Formou trvalého příkazu z účtu.
(vždy do 25. v měsíci na další měsíc, první platba je vždy srpen, poslední květen, na konci školního roku se přeplatky za stravu posílají zpět na účet)

Odhlašování stravného:

Obědy se odhlašují vždy den předem!!! Nejpozději pak do 8,00h toho dne!!!
V době nemoci, nepřítomnosti ve škole není možné žákům poskytovat dotovanou stravu.
Jídlo je možné odebrat do čistých nádob pouze 1. DEN NEMOCI (Vyhláška 463/2011Sb.)

Další dny je nutno obědy odhlásit:

1. Osobně: V kanceláři ŠJ.
2. Tel: 354 673 266.
3. E-mail: derflerova@1zscheb.eu.

Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Vnitřní řád školní jídelny

1. Každý žák má právo stravovat se ve školní jídelně.
2. Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům škol, učitelskému sboru a rodičům, kteří si jdou vyzvednout oběd nemocnému dítěti.
3. Finanční normativ:   
Žáci 7 – 10 let: 28 Kč.
Žáci 11 – 14 let: 29 Kč.
Žáci nad 15 let: 30 Kč.
Zaměstnanci: 33 Kč.
4. Výdejní doba obědů ve ŠJ je od 11,45 do 13,45 hod.
5. Žáci přicházející do jídelny si odloží tašky a svršky v šatně. Šatna není dostatečně zabezpečena proti krádeži, proto zde není možné odkládat cenné věci/peníze, mobily apod./
6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle slušného stolování. Jídlo je vydáváno po přiložení čipové karty na snímač. Pokud strávník ztratí nebo zapomene kartu vyzvedne si u vedoucí ŠJ potvrzení o řádné objednávce oběda. Oběd bude vydán až po předložení tohoto dokladu.
7. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě!
8. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků v jídelně. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
9. Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení.
10. Každý žák si vyzvedne složenku na další měsíc v kanceláři školní jídelny, to neplatí pro žáky 1. – 4. třídy.
11. Pokud jsou obědy zaplacené po 25. dni v měsíci, předloží žáci vedoucí ŠJ doklad o zaplacení obědů na další měsíc. To neplatí pro žáky, kterým rodiče hradí obědy z účtů.
12. Odhlašování a přihlašování obědů se provádí osobně, nebo telefonicky do 14hodin, vždy den předem na tel. 354 673 266.
13. V době nemoci má žák nárok na stravování pouze první den. Oběd je možno vydat do přinesených čistých nádob.
14. Každý strávník má svou stravovací kartu.
15. Ztrátu karty nahlásí a musí si zakoupit kartu novou /35,- Kč/.
16. Vyřizování podnětů na kvalitu a způsob poskytování školního stravování prvoinstančně provádí vedoucí ŠJ, druhoinstančně ředitel školy.
17. Při havarijních situacích (přerušení dodávky, energií, vody apod.) nebude možné strávníkovi poskytnout stravu. Stravné za tento den bude vráceno zákonnému zástupci strávníka.
18. Při nevolnosti nebo úrazu se strávník obrací na příslušný dohled v jídelně nebo šatně.

Ředitel: Mgr. Miroslav Janoušek              
Vedoucí ŠJ: Jitka Derflerová
v Chebu 1. 9. 2016