Informace o školní jídelně

Vedoucí školní jídelny: Jitka Derflerová
E-mail: derflerova@1zscheb.eu
Telefon: 354 673 266
Vedoucí kuchařka: Jindřiška Forštíková

Výdej obědů: 11:45 – 13:45.
Jídelna otevřena: 11:45 – 14:00.

Základní oběd: polévka, hlavní jídlo, nápoj.
Ovoce, saláty, kompoty a dezerty jsou zařazovány průběžně dle finanční normy.

Porce masa v syrovém stavu:

1. stupeň: 70 g
2. stupeň: 80 g
15 let a více: 90 g
Zaměstnanci: 100 g

Mimořádné opatření

V době od 17.10. 2022 do 11.11. 2022 bude z důvodu nemoci uzavřena kancelář školní jídelny. Veškeré odhlášky prosím, provádějte na email : 1.zs.cheb-sj@seznam.cz

derflerova@1zscheb.eu

Ostaní informace u paní kuchařky. Děkujeme za pochopení.

Cena oběda se z důvodu neustále zdražování potravin od 1.11. 2022 zvyšuje v těchto cenových relacích. Prosíme, navyšte si své trvalé příkazy včas. Děkujeme.

1. stupeň (7-10 let): z 28,- Kč na 35,- Kč trvalý příkaz na 730,- Kč
2.stupeň (11-14let): z 29,- Kč na 36,- Kč trvalý příkaz na 750,- Kč
Nad 15 let: z 30,- na 37,- Kč trvalý příkaz na 770,-.Kč

Bez stravovací karty se oběd nevydává.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Strava je určena k okamžité spotřebě.

Alergeny

Obiloviny (1), korýši (2), vejce (3), ryby (4), arašídy (5), sója (6), mléko (7), ořechy (8), celer (9), hořčice (10), sezam (11), oxid siřičitý (12), vlčí bob (13), měkkýši (14).

Informace o alergenech

Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví nově povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá platnosti 13. 12. 2014.

Informace pro rodiče

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování pouze v době školního vyučování. (Vyhláška č. 463/2011Sb.)

V souladu s vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu školního roku.

Věkové skupiny:

  1. stupeň : 35,- Kč
  2. stupeň : 36,- Kč
  3. 15 – a více let: 37,- Kč.

Ke stravování je nutné zakoupit čipovou kartu, cena karty je 35 Kč.

Způsob úhrady stravného:

Od září 2022 se ruší způsob úhrady složenkou. Všechny platby budou probíhat pouze formou

TRVALÉHO PŘÍKAZU Z ÚČTU. Své trvalé příkazy tedy zřizujte s první platbou v srpnu a poslední platbou v květnu daného šk.roku. Přeplatky se vrací na účet zpět vždy na konci školního roku.

VS je přidělen a zůstává stejný po celou dobu docházky do jídelny.

Číslo účtu pro platby je 14137331/0100

Odhlašování stravného:

Obědy se odhlašují vždy den předem!!! Nejpozději pak do 8,00h toho dne!!!
V době nemoci, nepřítomnosti ve škole není možné žákům poskytovat dotovanou stravu.
Jídlo je možné odebrat do čistých nádob pouze 1. DEN NEMOCI (Vyhláška 463/2011Sb.)

Další dny je nutno obědy odhlásit:

1. Osobně: V kanceláři ŠJ.
2. Tel: 354 673 266.
3. E-mail: derflerova@1zscheb.eu.

Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Vnitřní řád školní jídelny

1. Každý žák má právo stravovat se ve školní jídelně.
2. Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům škol, učitelskému sboru a rodičům, kteří si jdou vyzvednout oběd nemocnému dítěti.
3. Finanční normativ:   
Žáci 7 – 10 let: 28 Kč.
Žáci 11 – 14 let: 29 Kč.
Žáci nad 15 let: 30 Kč.
Zaměstnanci: 33 Kč.
4. Výdejní doba obědů ve ŠJ je od 11,45 do 13,45 hod.
5. Žáci přicházející do jídelny si odloží tašky a svršky v šatně. Šatna není dostatečně zabezpečena proti krádeži, proto zde není možné odkládat cenné věci/peníze, mobily apod./
6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle slušného stolování. Jídlo je vydáváno po přiložení čipové karty na snímač. Pokud strávník ztratí nebo zapomene kartu vyzvedne si u vedoucí ŠJ potvrzení o řádné objednávce oběda. Oběd bude vydán až po předložení tohoto dokladu.
7. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě!
8. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků v jídelně. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
9. Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení.
10. Každý žák si vyzvedne složenku na další měsíc v kanceláři školní jídelny, to neplatí pro žáky 1. – 4. třídy.
11. Pokud jsou obědy zaplacené po 25. dni v měsíci, předloží žáci vedoucí ŠJ doklad o zaplacení obědů na další měsíc. To neplatí pro žáky, kterým rodiče hradí obědy z účtů.
12. Odhlašování a přihlašování obědů se provádí osobně, nebo telefonicky do 14hodin, vždy den předem na tel. 354 673 266.
13. V době nemoci má žák nárok na stravování pouze první den. Oběd je možno vydat do přinesených čistých nádob.
14. Každý strávník má svou stravovací kartu.
15. Ztrátu karty nahlásí a musí si zakoupit kartu novou /35,- Kč/.
16. Vyřizování podnětů na kvalitu a způsob poskytování školního stravování prvoinstančně provádí vedoucí ŠJ, druhoinstančně ředitel školy.
17. Při havarijních situacích (přerušení dodávky, energií, vody apod.) nebude možné strávníkovi poskytnout stravu. Stravné za tento den bude vráceno zákonnému zástupci strávníka.
18. Při nevolnosti nebo úrazu se strávník obrací na příslušný dohled v jídelně nebo šatně.

Ředitel: Mgr. Miroslav Janoušek              
Vedoucí ŠJ: Jitka Derflerová
v Chebu 1. 9. 2016