Rozvrh hodin

8:00: Začátek vyučování
8:00 – 8:45: 1. hodina
8:55 – 9:40: 2. hodina
9:40 – 10:00: Velká přestávka
10:00 – 10:45: 3. hodina
10:55 – 11:40: 4. hodina
11:50 – 12:35: 5. hodina
12:45 – 13:30: 6. hodina
13:35 – 14:20: 7. hodina
14:25 – 15:10: 8. hodina

1.A1.2.3.4.
PondělíTvČj/lMČJ/l
ÚterýČj/lČj/lMPrv
StředaČj/lČj/lMTv
ČtvrtekČj/lMVv
PátekČj/lMPrHv
1.B1.2.3.4.
PondělíČj/lČj/lPrv
ÚterýČj/lTvMČj/l
StředaĆj/lMČj/lHv 
ČtvrtekČj/lMTvPrv
PátekČj/lMVv
2.A1.2.3.4.5.
PondělíČj/lMČj/lPr
ÚterýČj/lTvMČj/l
StředaČj/lMČj/lHvTv
ČtvrtekČj/lMPrvVvPč 
PátekČj/lTvČJ/lM
2.B1.2.3.4.5.
PondělíTvČj/lMČj/l
ÚterýČj/lMČj/l Pr Hv 
StředaČj/lMČj/lVv 
ČtvrtekČj/lMTvČj/l
PátekTvČj/lMPrv
3.A1.2.3.4.5.
PondělíČj/lAj MPrvČj/l
ÚterýĆJ/LMTvVv
StředaTvMČj/lAjPrv
ČtvrtekAjČj/l ČJ/lMHv
PátekČj/lTvMČj/l
3.B1.2.3.4.5.
PondělíČj/lAjMVvČj/l
ÚterýČj/lMTvČj/l Prv
StředaTvČj/lMAjČj/l
ČtvrtekAjČj/lMPrv
PátekČj/lTvMHv 
4.A1.2.3.4.5.6.
PondělíČj/lMČzČj/lHv
ÚterýTvTvAj/Nj Čj/lMPč 
StředaČj/lMČzVvVv
ČtvrtekInfČj/lAj/NjMČz
PátekČj/lMTvAj/Nj Čj/l
4.B1.2.3.4.5.6.
PondělíMČzČj/lČj/lVvVv
Úterý TvTvAj/Nj InfČj/l
StředaMMČj/lČZ
ČtvrtekČzMAj/NjČj/lČj/l
PátekHvMTvAj/Nj Čj/l
5.A1.2.3.4.5.6.
PondělíČj/lHvMČzAj/Nj  
ÚterýČj/lMInfAj/NjTv
StředaČj/lČj/lMČzVvVv 
ČtvrtekMČj/l Čj/lČz
PátekAj/Nj Čj/lMTvČz
5.B1.2.3.4.5.6.
PondělíČj/lMČzHvAj/Nj
ÚterýInfMČJ/lAj/NjTv
StředaČj/lČj/lMČzVv VV
ČtvrtekČj/lČjČzTvM
PátekAj/Nj ČjMČz
6.A1.2.3.4.5.6.
PondělíAj/Njspoj.Tv/TvMČj/lInfD
ÚterýAj/Nj spoj.Čj/lPrFDHv
StředaČj/lMZsVTpBip
ČtvrtekFMVvVvVkzTv/tv
PátekČj/lPrMZAj/Nj spoj.
6.B1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíAj/NjTvTv MHv
ÚterýAj/Nj spoj.MČj/lZTv 
StředaMDVkzČj/lVv
ČtvrtekZsvInfFČj/lMTv Tv
PátekDZBipČj/lNj/Aj spoj.
7.A1.2.3.4.5.6.
PondělíFTv/TvČj/lVvVv 
ÚterýMAj/Nj spoj.ZČj/l
StředaHvČj/lAj/Nj spoj.MBipTp
ČtvrtekVkzAj/Nj spojFMDTv /Tv
PátekČj/lMZDInfZsV 
7.B1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíMČj/l Tv/Tv Tv/TvF
ÚterýNj/Aj NjVkZMVvVvTv/Tv 
StředaMZNj/Aj NJČj/lInf
ČtvrtekHvNj/Aj NjČj/lZsvTv/TvTv /Tv
PátekMZČj/lFD
8.A1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíČj/lFMAj/Nj spoj.ChD
ÚterýInfČj/lTv/TvZDCJNj/Aj
StředaDcjNj/AjAj/Nj MČJ/lChSpTv/Tv
ČtvrtekČj/lTv/Tv MDcjNj/Aj
PátekHvVvAj/Nj DZsvF
8.B1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíMČj/lFAj/NjTv/TvTv/Tv 
ÚterýDMČj/lChDcjNj/Aj
StředaDcj Nj/AjNj/AjČj/lMZSvIn
ČtvrtekChMČj/lMDcjNj/Dcj AjHv Vv
PátekDSpAj/NjZTv/tvTv/Tv
9.A1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíMDAj/NjChČj/lMP
ÚterýČj/lZsvMTv/TvDCJ/AjHvPř 
StředaFČj/lSpMAj/NjZTv/Tv
ČtvrtekDcj/AjTv/TvMAj/NJDInf
PátekMDCJ/AjČj/lChVvVv
9.B1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíZČj/lAj/NjMTv/TvTv/Tv
ÚterýMČj/lChDCJNj/AjVvVv
StředaDMČj/lZsvAj/NjHvSp
ČtvrtekDcj Nj/AjMČj/lAj/NJChD
PátekFDCJ Nj/AjInfMTv/TvTv/Tv