Školská rada

Za zařizovatele:

Ing. Jana Krejsová
Mgr. Tomáš Votava
Ing. Miloslav Šverdík

Za rodiče:

Ing. Vendula Juptnerová
Jana Valečková
Iveta Dvořáková

Za zaměstnance:

Mgr. Zdeňka Nováková – předseda ŠR
Mgr. Marcela Novotná
Mgr. Dagmar Bršťáková