Sport na škole

„Sportem ke zdravému životnímu stylu“

Škola nabízí talentovaným žákům systém rozšířené výuky tělesné výchovy pro žáky od 6.ročníku. Žáci jsou zařazováni do těchto tříd na základě doporučení školyvýsledků motorických testů a průměrného prospěchu za první pololetí 5. ročníku.

Články o sportu na naší škole

Žádné články v této sekci.