• Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.

1. ZŠ CHEB
„Sportem ke zdravému životnímu stylu”

local_offer 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace local_offer Americká 36, příspěvková organizace
local_printshop

                                             Výsledky PISA 2018


ČSI v únoru 2020 zaslala zapojeným školám zprávu o výsledcích žáků.
Školní zpráva obsahuje výsledky žáků zapojených škol v hlavním sběru dat mezinárodního šetření PISA 2018.
Bylo do něj zapojeno přes 7000 žáků z 333základních a středních škol z České republiky a proběhlo v období od konce března do začátku května 2018.

Šetření PISA je zaměřeno na patnáctileté žáky a všechna zjištění v této zprávě se vztahují výhradně k této věkové skupině.
V každé zemi zapojené do šetření PISA 2018 proběhlo testování a dotazování žáků na reprezentativním vzorku žáků a škol.
Výsledky šetření lze tedy v každé zemi zobecnit na celou populaci patnáctiletých žáků.

Hlavní hodnocenou oblastí sedmého cyklu mezinárodního šetření PISA 2018 byla čtenářská gramotnost.
Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm, posuzovat ho,
zabývat se jím a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí, potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

Školní výsledky:

V tabulce je uvedeno průměrné bodové skóre dívek, chlapců a všech žáků druhu školy, do kterého patří testovaní žáci 1.ZŠ Cheb.
Výsledky jsou uvedeny pro všechny sledované gramotnosti.

           Gramotnost

    Všechny základní školy ČR

          1.ZŠ Cheb

 

dívky

chlapci

průměr

dívky

chlapci

průměr

Čtenářská gramotnost

    472

    447

    458

    498

    461

    475

Matematická gramotnost

    465

    474

    470

    504

    507

    506

Přírodovědná gramotnost

    464

    470

    468

    506

    504

    505

 

Z uvedených výsledků je patrné, že žáci 1.ZŠ Cheb dosáhli výrazně nadprůměrných výsledků

v porovnání s ostatními zapojenými školami v ČR.

Tyto výsledky ukazují, že ne všechny školy v Karlovarském kraji dosahují podprůměrných výsledků, jak o nich informují média.

 

Zpracoval: Mgr. Miroslav Janoušek

 
insert_invitation Kalendář akcí
září 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
call Kontakt na školu, jídelnu a družinu
ŠKOLA
JÍDELNA
DRUŽINA
 • Tel. školy: 354 433 816
 • Fax školy: 354 433 816
 • Mobil školy: 778 428 371
 • Email školy: 1.zs.cheb@cmail.cz
 • Facebook školy:1. ZS Cheb
 • IČO: 70987211
 • IZO: 102040877
 • Identifikátor práv. osoby: 600066321
 • Číslo účtu: 15 332 331/0100
 • ID Schránky: tabmvx4
 • Tel. jídelny: 354 673 266
 • Tel. družiny: 354 423 751